Budując dom lub planując zagospodarowanie terenu przed posesją w postaci  ułożenia kostki brukowej, warto wcześniej pomyśleć o przygotowaniu do ułożenia światłowodu do domu. W tym celu  należy wykonać wykop o głębokości od 40 do 70 cm w linii prostej lub o łagodnym łuku tak aby ułożona w wykopie rura osłonowa tzw. „peszel” nie była zagięta. Po wykopaniu i wyrównaniu wykopu należy ułożyć rurę osłonową o średnicy od 25 do 40 mm, przysypać warstwą gleby ok 15 cm następnie umieścić taśmę ostrzegawczą i zasypać wykop zostawiając zapasy rury.

Jeden koniec ułożonej rury wraz z zapasem ( 2-4 m)  należy zostawić przed granicą działki, tak aby monterzy Optical Net mogli „dowiązać ją” do budowanej w drodze kanalizacji, a drugi koniec rury należy z zapasem zostawić przy samym budynku w planowanym miejscu „wejścia” światłowodu. W tak przygotowaną rurę monetrzy Optical Net wprowadzą światłowód, przewiercą otwór w ścianie i zakończą instalację puszką światłowodową, do której będzie wpięte urządzenie końcowe tzw. GPON.

 

W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na pytania prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta :

  • office@opticalnet.pl 
  • tel:  57 97 00001